Til hovedinnhold

Driftsstatus

Du kan nå oppdatere deg på driftsstatus for våre anlegg, se under for oppdatering:

Pågående feil.  

 •  Alle systemer går som normalt 

 

 

 

Tidligere feil:

 

 

 • Parkeringsautomatene på flere av våre anlegg er fortiden ute av drift, grunnet et større strømbrudd, det er uvisst når feilen er rettet, men det jobbes på spreng for å løse problemet. Dette vil si at betaling av parkering på p-automat ikke være tilgjengelig.Vi anbefaler at dere bruker parkeringsappene EasyPark og Parklink. Eller nettsidebetaling, dersom dere har parkert på et parkeringsanlegg med kameralesing. 

 

 • Det er for tiden et problem, med vårt ticket system, som gjør at henvendelser fra kunder ikke kommer inn til oss.Dette gjelder fra Mandag 15.04 og per dags dato.
  Vi er klar over problemet og det jobbes med å finne feilen.
 • We have some trouble with the mailsystem, this means that inquiries from customers don't show up.
  This problem started at Monday 15.04 and are stil not solved.
  We are aware of the problem, and we try fo find the fault 

 

 • Det har vært en feil med fakturering av våre avtalekunder på Spektrum p-hus fra 06.03 til 14.03. Alle avtalekunder som har fått faktura eller blitt belastet for parkering i dette tidsrommet, vil bli kreditert og tilbakebetalt. Du trenger ikke kontakte oss angående dette problemet /There has been an error with the invoicing of our contract customers at Spektrum car park from 06.03 to 14.03. All contract customers who have received an invoice or been charged for parking during this period will be credited and refunded. You do not need to contact us regarding this issue.

 • Det er dessverre mange av våre parkerende kunder som har problemer med validering på Vestkanten Storsenter. De som har blitt feilbelastet, eller har fått faktura, får denne refundert og kreditert. Vi arbeider med å løse problemet, og beklager ulempene dette medfører/Unfortunately, many of our parking customers have problems with validation at Vestkanten Storsenter. Those who have been wrongly charged, or who have received an invoice, will have this refunded and credited. We are working to solve the problem, and apologize for the inconvenience this causes.


 • 01.03.2024.Det ble oppdaget en feil i vårt system i dag, som har generert SMS til mange av våre kunder, med feilinformasjon. Kunder som har mottatt SMS fra oss i dag trenger ikke å kontakte oss rundt dette. Da det jobbes med en løsning. Kunder som har blitt belastet økonomisk, vil få dette kreditert. 
 • Parklink kunder, som opplever at parkeringene deres er pågående, vennligst resart app og sjekk på nytt. Er det forsatt pågående, vent til i morgen, og kontakt oss da. 
 • 15/2-2024 Parkeringshuset på Sartor Nord er ute av drift. Se informasjon ved automatene.

Feil i avtale - Storotunet:

 • Gjelder Storotunet kun kunder med avtaler.
 • Dato: 04.02.2024 ca. 12:00 - 07.02.2024 15:00. Løst.
 • Hendelse: Alle avtaler som var gyldig på Storotunet har feilet siden søndag 04.02.2024, blir rettet i morgen 07.02.2024. De som har fått belastning og har avtale på Storotunet, kan kontakte utleie på utleie@timepark.no

Vannlekkasje:

 • Gjelder Sandvika Storsenter, kun gammel del.
 • Dato: 15.01.2024 ca. 12:00 - Løst.
 • Hendelse: Vannlekasje på Gammel Del av parkeringshuset, automater og kamera er ute av funksjon. Vi sletter alle pågående parkeringer. 

Strømbrudd:

 • Gjelder Sandvika Storsenter, gammel del.
 • Dato: 04.01.2024 ca. 12:00 - løst ca. 08.01 04:00 .
 • Hendelse: Strømbrudd på Gammel Del, automater og kamera er ute av funksjon. Vi sletter alle pågående parkeringer. 

Internettfeil:

 • Gjelder AMFI Narvik Storsenter
 • Dato 04.01.2024 ca. 12:00 - løst 04.01.2024 ca. 15:30
 • Hendelse: Internett er nede. Vi sletter alle pågående parkeringer.

For spørsmål om driftsstatus ta kontakt på: Kontakt oss