Til hovedinnhold

Kundeservice

Våre kundeserviceavdeling er ansvarlig for alle henvendelser fra kunder. Denne avdelingen håndterer langtidsleie av p-plasser, klager på kontrollsanksjoner, samt alle andre henvendelser angående parkering på områdene vi drifter.

Kontakt oss

Alle henvendelser rettes til vårt kundesenter. Du kan kontakte oss på telefon. e-post, eller post.

Klage på kontrollsanksjon

Klageskjema

Fyll ut klageskjema på p-klage.no

Tidsfrister og betingelser

Klagen må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at kontrollsanksjonen er ilagt.

Klagen må inneholde eventuelle bevis/dokumentasjon, som har betydning for saksbehandlingen. Vi tar dessverre ikke imot klager på ilagte kontrollsanksjoner per telefon.

Klagen må inneholde minst følgende:

  • Navn og adresse på fører
  • Saksnummer eller nummer på kontrollsanksjonen
  • Registreringsnummeret på kjøretøyet
  • Kortfattet tekst om hvorfor kontrollsanksjonen bestrides

Parkeringsforskriften

Fra 01.01.2017 vil vi regulere våre plasser etter bestemmelsene i den nye parkeringsforskriften. 

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)