Til hovedinnhold

Parkeringsforskriften

Fra 01.01.2017 vil vi regulere våre plasser etter bestemmelsene i den nye parkeringsforskriften. 

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)