Til hovedinnhold

Klage på kontrollsanksjon

For sanksjoner ilagt vennligst benytt QR-koden på ileggelsen.

Det er også mulig å ta i bruk klageskjema, se link til klageskjema under. 

Er du ilagt kontrollsanksjon av Time Park AS (starter med sifrene 600....) vennligst benytt denne linken:
https://tpark.parkerings.info

Er du ilagt kontrollsanksjon av Time Park Service AS (starter med sifrene 200....) vennligst benytt denne linken:
https://tparkservice.parkerings.info 

Tidsfrister og betingelser

Klagen må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at kontrollsanksjonen er ilagt.
Klagen må inneholde eventuelle bevis/dokumentasjon, som har betydning for saksbehandlingen. Vi tar dessverre ikke imot klager på ilagte kontrollsanksjoner per telefon.

Klagen må inneholde minst følgende:

- Navn og adresse på fører
- Saksnummer eller nummer på kontrollsanksjonen
- Registreringsnummeret på kjøretøyet
- Kortfattet tekst om hvorfor kontrollsanksjonen bestrides