Til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på noen av våre mest stilte spørsmål.

Alle er betalingspliktige i våre anlegg. Eventuelle unntak er spesifisert i de enkelte parkeringsanleggene.

 

Parkering og skiltregler:

 • Jeg har en MC / Moped, hva gjelder for meg som fører?

Motorsykkel- og mopedførere skal følge de samme vilkårene og bestemmelsene som gjelder for alle biler. Alle kjøretøy registrert i motorvognregistret må følge parkeringsforskriften. MC’er og mopeder skal derfor parkere innenfor anviste plasser, og løse billett eller registrere/betale elektronisk der det er krav om dette. Samme gjelder på områder som er reserverte, bestemmelsene skal følges. Time Park anbefaler bruken av Parklink appen så slipper man problematikken med å plassere billetten.

 • Jeg har tilhenger, hva gjelder for meg?

Alle kjøretøy registrert i motorvognregistret må følge parkeringsforskriften. Dette gjelder også tilhengere. Tilhengere skal derfor parkere innenfor anviste plasser, og løse billett eller registrere/betale elektronisk der det er krav om dette. Selv om tilhengeren er festet på en bil og derfor anses som ett kjøretøy så skal det betales for antall oppstillingsplasser man bruker. Det skal gjennomføres en betaling for hver plass man opptar. 

 • Registreringsnummeret mitt ble ikke registrert i betalingsautomaten, hva gjør jeg?

Dette kan oppstå dersom skiltene er tilsmusset, eller dekket av snø. Husk at du som kunde er pliktig til å ha rene registreringsnummer (dvs. fjerne merker) – for at disse skal bli lest av riktig av kamerainnlesningen.

 • Prøv igjen, dette kan skyldes at registreringsnummeret til bilen er tastet inn feil. Ta ut kvittering, da ser du hvilket reg. nummer er registrert inn.
 • Prøv en annen automat.
 • Kontakt oss – så ser vi nærmere på dette.

For å unngå feilaktig belastning kan det oppstå tilfeller hvor kjøretøyets registreringsnummer ikke blir registrert i automaten for betaling. I tilfeller der dette oppstår, vil det sendes faktura pr. post.

 • Det er gratistid på parkeringsanlegget, hvorfor må jeg betale?

En eventuell gratisperiode, kommer av at enkelte kjøpesentre opererer med 1 til 3 timer gratis parkering (f.eks. kun i senterets åpningstid). Ettersom registreringen foregår automatisk, følger det ikke med noe ekstra gratistid enn den gratistiden som allerede er skiltet for. Parkeringen er ikke avsluttet før man har forlatt anlegget. Det er et selvstendig ansvar å påse at man tilpasser sine besøk etter gratistiden. Fører er pliktig til å gjøre seg kjent med de enhver tid gjeldene parkeringsbestemmelsene.

Fakturaspørsmål:

 • Hvorfor har jeg fått faktura?

Du har fått tilsendt faktura pr. post fordi parkeringen ikke har blitt belastet i appen, eller betalt i automat før avreise fra parkeringsanlegget. Det kan være flere årsaker til dette, deriblant:

 • Betaling er ikke utført før avreise.
 • Man har ikke betalt for parkering i appen i etterkant innen fristen på 48 timer etter endt parkering.

Faktura sendes til juridisk eier av kjøretøyet, som oppført i kjøretøyregisteret.

 • Jeg er registrert med betalingskort i ParkLink, men har fortsatt fått faktura, hvorfor det?

Om du har mottatt en faktura så er det fordi parkeringen ikke har blitt belastet i appen. Dette kan skyldes flere årsaker, deriblant:

 • Dersom kunden ikke aktiverer parkeringen i appen, vil ikke parkeringen bli automatisk belastet.
 • Kunden har ikke betalt for parkering i appen i etterkant innen fristen på 48 timer etter endt parkering. Dette krever en manuell handling av bruker.
 • Grunnet sikkerhetskrav vil betalingskortet i appen "utløpe" (time ut) dersom det ligger inaktivt (ubelastet) i en lengre periode. Hvor lang denne perioden er, er det litt vanskelig å si noe konkret om, da vi ser at dette kan variere fra bank til bank. Dette er dessverre ikke noe vi kan overstyre. 
 • Hvis du har fått ny bil, og ikke registrert denne, vil du også motta en faktura - dette er kundens ansvar.

 Belastninger grunnet manglende eller utgått feil er kundens eget ansvar.

 • Hvorfor får jeg administrasjonsgebyr på faktura?

Årsaken til at fakturaene kommer med et administrasjonsgebyr på er administrasjonskostnader og fakturagebyr. Administrasjonsgebyret skal dekke utsending av faktura og administrasjonskostnader rundt dette. Administrasjonsgebyret er på 70,- kroner.

 • Jeg har solgt bilen, men mottar likevel faktura på en parkering. Hva gjør jeg?

Har du sjekket om omregistreringen av kjøretøyet er registrert i motorvognregisteret? Kravet blir alltid satt på juridisk eier registrert i kjøretøyregistret. Kontakt oss skriftlig, og vi kan hjelpe deg videre.

 • Ønsker kopi av kvittering.

 Time Park har unntaksvis kunnet ettersende manuelle kvitteringer, for gjennomførte parkeringer betalt med kontanter. Ettersom alle våre parkeringsautomater tilbyr kvittering på stedet, samt at vår parkeringsapp Parklink har full oversikt over gjennomførte, og betalte parkeringer hos den enkelte bruker, ser vi oss nødt til å henvise kundene til disse løsningene. Dersom du som kunde trenger kvittering i forbindelse med arbeidsrelatert reiseregning, vil du i Appen kunne få tilsendt kvittering pr. mail.

Alle engangsparkerende som ønsker å få parkeringsutgifter dekket av tredjepart eller andre tilfeller, henviser vi til å benytte kvitteringsfunksjonen på automaten, laste ned vår parkeringsapp, eller bruke kontoutskrift.

Forflytningshemmede (HC parkering):

Gjeldende parkeringsvilkår og informasjon står på hvert enkelt skilt.

•  Hvem kan parkere på en plass reservert for forflytningshemmede (HC)?

Noen plasser er reservert for forflytningshemmede, og det må fremlegges gyldig tillatelse for vedkommende ved parkering på en slik plass, jfr. forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det er ikke anledning til å benytte slik plass basert på egen oppfatning om at man har behov for dette. Kortet skal ligge godt synlig for kontroll,  dette vil si at siden med utløpsdato skal kunne kontrolleres igjennom frontruten.

•  Hvilke vilkår gjelder for de med gyldig p-tillatelse for forflytningshemmede?

Gyldig P-bevis for forflytningshemmede skal ligge godt synlig for kontroll, med utløpsdato godt synlig. Dette p-beviset må følge forskriftene https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-03-18-264, og kan ikke være gyldig i mer enn 5 år.

•  Må jeg betale når jeg har gyldig p-tillatelse for forflytningshemmede?

Med gyldig p-tillatelse for forflytningshemmede er det betalingsplikt på ordinære p-plasser dersom dette er oppført på skilter ved innkjøring. På reserverte plasser for forflytningshemmede er det betalingsplikt "mot avgift" dersom dette står på skiltet på plassen under HC symbolet.

Kontrollsanksjon:

• Jeg har ikke betalingsopplysninger, hva gjør jeg?

Time Park / Time Park Service AS er selskaper som kontrollsanksjonene skal innbetales til, trenger du betalingsopplysninger kan vi kontaktes på telefonnummer: 23 08 01 99 eller på e-post til klage@timepark.no. 

• Hvorfor har jeg fått kontrollsanksjon?

Kontrollsanksjon brukes som sanksjonsmiddel ved brudd på parkeringsvilkårene som gjelder på området. Parkeringsvilkårene kommer klart frem av skiltingen på stedet, og fører plikter å gjøre seg kjent med disse ved parkering.

• Jeg er ilagt kontrollsanksjon jeg er uenig i, hva gjør jeg?

Dersom du er uenig i en kontrollsanksjon du er ilagt, må du sende en skriftlig klage, hvor du redegjør hvorfor du er uenig i denne. Dette skal sendes via vårt klageskjema eller per post.

• Jeg har kjøpt en billett, og lagt den synlig i frontruten, men den falt ned. Hva gjør jeg?

P-billetten skal alltid ligge synlig i frontruten på området hvor dette kreves, og fremleggelse av en billett i ettertid endrer sakens stilling. Det gis dessverre ikke medhold på denne type klager.

• Har betalt via app, men med feil reg. nummer/ takstgruppe:

Bruker skal selv sørge for å starte parkeringsperioden riktig, ved å angi det parkerte kjøretøyets registreringsnummer, og den aktuelle parkeringsplassens takstgruppe. Bruker er ansvarlig for å sørge for at takstgruppe som er angitt av operatøren er riktig, uavhengig av om takstgruppe er foreslått gjennom appens lokaliseringsfunksjon.

• Automat var "Ute av drift":

Har du parkert et sted der automaten er ute av drift, og du ikke har kontaktet parkeringsoperatøren og varslet om dette, vil du ikke få medhold i klagen din med mindre parkeringsoperatøren har registrert feil på automaten i tidsrommet du parkerte. Du har også plikt til å benytte en annen parkeringsautomat dersom det finnes flere automater på samme område, alternativt kan du betale via app.

• Registrerte skiltnummer i automaten, men fikk likevel kontrollsanksjon?

Dersom fører har tastet inn reg. nummer i automaten, men blir likevel ilagt kontrollsanksjon, så kan det være mulig at brukeren har tastet enten feil reg. nummer i automaten, eller registreringsprosess ikke ble fullført. Det er lønnsømt å ta ut kvittering for å sjekke om tastet skiltnummer stemmer overens med aktuelle skiltnummer på kjøretøyet som har stått parkert. Registreringsprosess i automaten er slik:

Tast inn skiltnummer -> Bekreft registreringsnummer -> Velg Betalingsmetode (Gratis Parkering/ Mynt eller Kort) -> Trykk på Kvittering.

 • Jeg har digital leieavtale gjennom Parklink, men glemt å skifte kjennemerke og har fått kontrollsanksjon:

Det er fører/leietaker sitt ansvar å påse at riktig kjennemerke er registrert i henhold til kjøretøyet som står på parkeringsplassen.

• Refusjon av betalt parkeringsavgift ved avslag på klage iht. kontrollsanksjon:    

Betaling av parkeringsavgift er betaling for en tjeneste. Pengene er allerede "benyttet" for å kjøpe parkering, og derfor kan vi dessverre ikke tilbakebetale beløpet.

En kontrollsanksjon er en sanksjon som ilegges som følge av brudd på parkeringsvilkår. Man kan ikke motregne innbetalt parkeringsavgift mot en ileggelse av en kontrollsanksjon.

• Skal jeg betale når jeg har sendt inn en klage (vedr. kontrollsanksjon):

Har du sendt inn en klage så skal du ikke betale mens saken er til behandling. Saken settes i bero frem til den er ferdig behandlet. Det er anbefalt å sende inn en klage via vårt klageskjema, da er man sikker på at klagen kommer frem, og at saken settes i bero. Man trenger heller ikke å betale på forhånd hvis man sender inn en klage til Parkeringsklagenemnda innenfor oppgitte frister. 

Inndrivelse av utestående beløp blir gjort av Kreditor, i henhold til inkassoloven. Blir ikke kontrollsanksjonen betalt, sendes det et inkassovarsel fra Kreditor og så går saken videre til inkasso hvis dette ikke blir betalt.

FAQ – Lading:

Spørsmål og svar om lading av din elbil

 Leverandør spørsmål:

Ladeoperatør/ladeleverandør – hvem skal jeg kontakte for hva?

Hvis du har problemer med lading med brikke eller har spørsmål knyttet til lading med brikke, så skal du kontakte leverandør av brikken hvis du mener feilen ligger der. Er brikken utstedt av Time Park ta kontakt med Time Park kundeservice på telefon 23 08 01 99 eller på post@timepark.no.

Generelt om lading:

Hva er kW og kWt?

kW (kilowatt) tilsvarer effekt/ladehastighet. kWt (kilowattimer) dette tilsvarer energimengden, altså hvor mye energi du har fått/brukt.

Hva slags type ladere tilbyr vi?

Vi tilbyr flere typer ladere på våre lokasjoner.

Hvilken ladekabel passer til min bil?

For normallading må du selv ha med din egen type 2-ladekabel som passer til din bil. Dette er en ladekabel som følger med som standardutstyr for alle nye elbiler.

Hva koster det å lade?

Prisen for lading finner du i app eller på lokal skilting.

Problemer med å lade, hva gjør jeg?

Det kan være mange årsaker til at din bil ikke vil lade. De vanligste årsakene kan løses ved følgende tips:

 • Koble fra laderen, og prøv igjen: Følg instruksene på ladeboksen
 • Sjekk om kontakten sitter ordentlig i ladeboksen
 • Prøv en annen startmetode
 • Feil på ladeboksen, forsøk en annen lader
 • Ring Time Park kundeservice, på tlf: 23 08 01 99

 

Ladestasjoner:

Hvorfor virker ikke ladestasjonen?

Det kan være flere årsaker til at ladestasjonene er ute av drift. Ta kontakt med Time Park kundeservice på telefon:  23 08 01 99. De vanligste årsakene kan være:

 • Reparasjoner på el-anlegget
 • Defekt ladeboks
 • Stopp/nødstopp er utløst

Jeg får ikke koblet fra ladestasjonen, hva gjør jeg?

Prøv alltid samme fremgangsmåte på nytt, start med å sette kabelen tilbake i bilen og start prosessen på nytt. Avslutt ladingen og forsøk å ta ut kontakten. Står du fast, ta kontakt med kundeservice.

Fant du ikke svar på det du lurte på – send oss en mail!